Bishita na Mondhygienist luho of Nesesidat?

Varios estudio a prueba kun e konsekeunsia di inflamashon den boka of na bo ensiya por okashona ku bacteria ta bai den kanal di bo sanger I por tin komo resultado ku bo por hana malesanan manera keintura, problema ku kurason I asta reumatismo.

Falta di djente tin influensia riba bo papiamento I aperensia.

Na momento ku un mucha ta perde su djente di lechi prome ku e tempu stipula esaki por tin komo resultado ku e ta kausa strobashon den e desaroyo di e mucha.
I na momento ku e mucha tin dolr di djente, esaki lo no ke I lo no por kome, ku tur konsekuensia ku esaki po tin. Tambe e djente di lechi ku a bai perdi prome su tempu por ehempel dor di karies, no por wordu remplasa I esaki tambe por trese konsekuensia negativo pa e desaroyo I posishon di e dentadura permanente.

E mondhygienist por yuda bo tene bo djentenan limpi, fresku I saludabel. Ta hopi bon pa kuminsa for di hoben pa bishita a mondhygienist.


Kiko ta un Mondhygienist?
Un Mondhygienist, tin un titulo riba nivel di HBO den e direkshon di para-mediko I ta traha den area di kuido dental.
E spesialidat di e mondhygienist ta riba e terena di prevenshon di problema I malesa den e boka. Si dado kaso resulta ku tog tin problema dental, e mondhygienist lo trata esaki den palabrashon ku e pashent I si ta nesesario, e ta referi bo na dentista of otro specialista.

Ki ora ta tempu pa bishita un Mondhygienist?
Ora ku bo tin molester ku:
-Ensiya ku ta sangra
-Djente ku ta para los
-Piedra/ mancha riba djente (tandsteen/ aanslag)
-Mal aliento
-Caries nobo regularmente
-Ensiya ku ta hala bai ariba
-Djente sensativo
-Djente ku a kambia di posishon

Tambe ora ku bo no tin ningun di e problema menshona aki riba ta konsehabel pa bishita e mondhygienist regularmente pa mantene bo boka limpi I fresku!

Kiko ta e trabou di un Mondhygienist?

E tareanan di e mondhygienist ta;
- kontrola e djentenan, tuman impreshon di e dentadura, saka potret, midi e "pocketsnan"
- limpiesa di djentenan, kita plak. Piedra I mancha
- duna instrukshon (kon ta skeiru djente, alimentashon, problema di e ensiya)
- aplika fluoride
- seya djentenan
- polish vulling
- yena buraku chiki
- tuma muestra di e plak pa hasi investigashon di bakteria.

BISHITA BO MONDHYGIENIST REGULARMENTE,
PA YUDA BO TENE
BO DJENTE
LIMPI,FRESKU I
SALUDABEL

home | gezond gebit | Papiamento | kinderen | produkten | Links